logo mahkamah agung website ramah difable
KEPANITERAAN HUKUM

Dihalaman ini dijelaskan tentang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian data perkara, Penataan arsip perkara serta Pelaporan di Kepaniteraan Hukum.

Kepaniteraan Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

  2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

  3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

  4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

  5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

  6. Pelaksanaan penyimpanan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

  7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat hubungan masyarakat;

  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;