logo mahkamah agung website ramah difable
KEPANITERAAN PERDATA

Dihalaman ini dijelaskan tentang Tugas Pelaksanaan Administrasi Perkara Kepaniteraan Perdata.

Kepaniteraan Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;

  2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

  3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

  4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

  5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

  6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

  7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

  8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan supaya hokum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

  9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

  10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

  11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

  12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

  13 Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;